НАДПЛАТЕНИ СУМИ ПО НЕБАНКОВИ ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

Изплатили сте личен или бизнес небанков ипотечен кредит? Добре е да знаете:

Много от финансовите институции (т.е. дружества за кредити, без банки) използват незаконосъобразни практики, като начисляват неустойки, такси или възнаграждения, които са в противоречие с българското законодателство.

Кредитополучателите ги заплащат доброволно, защото са посочени в общите условия, договора или в погасителния им план. Независимо от това, начислените в нарушение на закона суми не се дължат.

ИМАТЕ ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ !

Екипът на “НАДПЛАТИХ.КОМ”, ще ви дъдейства да си върнете надплатените пари по погасените от Вас ипотечни кредити.

ПРОВЕРЕТЕ ЗА НАДПЛАТЕНИ СУМИ ПО ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ

Направете проверка за надплатени суми по изплатени от Вас ипотечни кредити, като попълните формата долу. Попълването на формата НЕ ВИ ОБВЪРЗВА ПРАВНО. Проверката е БЕЗПЛАТНА.