Потребител сте на бърз кредит? Важно е да знаете!

Начислените над законовия максимум лихви и такси не се дължат. Ние помагаме на нашите клиенти да си върнат надвнесените суми по повече от 5 000 кредита. Присъединете се и Вие!

Какъв е размерът на надплатените суми?

Обикновено размерът на надплатените пари по един бърз кредит са между 50% и 100% от размера на изтеглената главница. Например: при изтеглен кредит от 1 000 лева, надплатената сума е между 500 и 1 000 лева.

Кой има право да получи обратно сумите?

Всяко лице, което през последните години е теглило бърз кредит и е погасило своите задължения по него, потенциално може да има да получава обратно пари от дружествата за бърз кредит. Ако попадате сред ощетените от неправомерно надвзети суми, можете да заявите връщането им.

Как да си възстановя незаконно събраните лихви и такси?

НАДПЛАТИХ.КОМ е специализирано дружество в тази област и ще Ви съдейства в процедурата по връщане на надплатени суми по бързи кредити. Клиентът сключва с нас т.нар. договор за цесия, с който ни прехвърля всички свои вземания от дружествата за бързи кредити.

Теглили сте бърз кредит? Най-вероятно имате надплатени суми!

Много често дружествата за бързи кредити използват незаконосъобразни практики, като начисляват неустойки, такси или възнаграждения, над допустимия от закона годишен процент на разходите (ГПР).
Клиентите доброволно ги заплащат, защото са посочени в общите условия, договора или в погасителния им план. Независимо от това, начислените над законовия максимум суми не се дължат.

Имате право на връщане!

Как да проверя за надплатени кредити?

ЕКИПЪТ НА „НАДПЛАТИХ.КОМ“ ЩЕ ВИ СЪДЕЙСТВА ДА СИ ВЪРНЕТЕ НАДПЛАТЕНИТЕ ПАРИ ОТ ДРУЖЕСТВАТА ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ!

Просто попълнете формата "ПРОВЕРКА ЗА НАДПЛАТЕНИ КРЕДИТИ" или ни ПОЗВЪНЕТЕ! В рамките на минути, ще получите отговор дали от вас неправомерно са събрани пари.

Kакво е необходимо да направите?

Първа стъпка

При сключване на договор с нас, вие ни преотстъпвате изцяло дейността по събиране на вземането си от дружеството за бърз кредит, като не е необходимо да се ангажирате с този въпрос до неговото приключване.

Какво ще направим ние?

Втора стъпка

Ще водим преговори за връщане на дължимите суми, а при необходимост, ще заведем дело срещу дружеството. Всички разходи по водене на делото са ИЗЦЯЛО ЗА НАША СМЕТКА!

Кога ще си получите парите?

Трета стъпка

Веднага след сключване на споразумение или издаване на изпълнителен лист и получаване на парите от дружеството за бързи кредити, същите, ще бъдат преведени по посочена от вас сметка.

Свържете се с нас!

ВАЖНО! СПРАВКА за движението по вземания се извършват в Профила на клиента! Данните са актуални.

Адрес

гр.София, бул. Васил Левски 70, ет.2

Телефон

0889 73 55 76 Понеделник - Петък, 9:00-18:00ч.

e - mail info@nadplatih.com

Изпрате ни съобщение