НАДПЛАТИХ.КОМ е първата платформа в България за връщане на надвнесени пари по бързи кредити

Как започнахме?

Идеята за предлагане на подобна услуга се роди в средата на 2019 г. и е в отговор на некоректното поведение на фирмите за бързи кредити спрямо техните клиенти. Не е тайна, че финансово по-силната страна винаги е в благоприятно положение.

Защото информация за правата на кредитополучателите има навсякъде, но реално решение на проблемите на потребителите на кредити не се намира лесно!

От своето пускане платформата доби бързо популярност и позитивни отзиви. Тя дава шанс на много хора да подобрят своето финансово положение и то във време на турбулентни времена за икономиката на страната.

Освен информация относно своите права, потребителите могат да заявят възстановяване на надплатените пари по кредитите. Всеки може да си позволи да ползва услугите на nadplatih.com. Причината е, че клиентът не предплаща нищо. Дължи единствено процент от възстановената сума и то само в случай, че такава бъде върната. Важно е да се посочи, че клиентът не дължи възстановяване на направените от nadplatih.com разноски, независимо от постигнатия резултат.

Нашата мисия: Връщане на лихви по надплатени кредити

Само за половин година на пазара, ние помагаме на нашите клиенти да си върнат парите от над 5 000 кредита, като този брой ежедневно расте. И има причина това да е така!

Потребителите на кредити трябва да имат възможност не само да се запознаят със своите права, но и реално да ги упражнят. А това в случая значи да искат връщане на надплатените парични суми по кредити.  

Защото информация има навсякъде, но реално решение на проблемите на потребителите на кредити не се намира лесно!

Така в края на 2019г. началната версия на сайта nadplatih.com беше готова и пусната в експлоатация.

Работещ модел за връщане на пари по кредити

Иновативният модел е познат и в други държави. Подобни платформи съществуват например в Англия. Причината за създаването на модела са основно две.

Първата е, че на много места дружествата за бързи кредити използват незаконосъобразни практики. Тези практики са свързани основно с изключително високите лихви (понякога маскирани като неустойки и такси), които са непосилни за техните клиенти. Независимо от това, дружествата раздават кредити като са наясно, че заем при подобни условия би утежнил финансовото положение на клиента и би го довел до невъзможност да погасява своите вноски.

Втората причина за създаване на модела е, че много често потребителите нямат финансова възможност или познания, да защитят своите права и да поискат връщане на незаконосъобразно високите лихви , неустойки и такси. Тук идват на помощ платформи като nadplatih.com. Чрез тях потребителят може лесно да провери дали има надплатени парични суми по кредита. В случай че това е така, дружеството, стоящо зад уебсайта, поема за своя сметка процедурите по връщане на надплатените лихви, такси и неустойки.

Процедури за връщане на лихви по надплатените кредити

Във всяка държава процедурите по възстановяване на паричните суми по кредитите са различни, с оглед на съответната правна рамка. Независимо от това те се делят на две част – доброволна и административно- съдебна.

Доброволната винаги включва отправяне на писмено искане до финансовата институция за връщане на надплатените парични суми по кредита. Тъй като това е доброволна процедура, финансовата институция сама преценява дали да удовлетвори искането на потребителя или не, на база на конкретните обстоятелства по кредита. Добрите практики в част от разглежданите държави показват, че в случай на нарушение на закона, дружествата сами предлагат решение, като връщат дължимите лихви, неустойки и такси по кредитите. Как ще се развие практика в България предстои да видим.

В случай че доброволната процедура не доведе до положителен резултат, то следващата процедура винаги се провежда пред държавен орган. Той може да бъде административен – например регулатор на финансовите институции или такъв по споровете с потребители или съдебен. В България подобни органи са Българска Народна Банка и Комисията за защита на потребителите. Помощ при подобни спорове може да окаже и Омбудсмана на Република България.  Лошото е, че тези институции могат да помогнат за разрешаване на проблема на конкретен потребител основно по активни кредити. Съдействие за връщане на надплатени парични суми по кредити от тях няма как да се получи. Затова в България следващата стъпка е пред съд.

Вече има не едно и две съдебни решения, при които в подобни случаи съдът се е произнесъл в полза на потребителя. Всяка финансова институция ползва различни общи условия и договори, но заключението е, че на много места има такива, които нарушават българското законодателство. Такива клаузи са „нищожни”, т.е. те не произвеждат правно действие. Изводите на съда са, че в подобни случаи заплатените лихви, неустойки и такси по тези клаузи подлежат на възстановяване на потребителите на кредити.

Какво следва?

Подробна информация относно условията на нашия договор може да намерите на страници “Условия за възстановяване” и “Въпроси и отговори” .

От своето създаване, екипът на nadplatih.com е зает с провеждане на процедурите по връщане на надплатени лихви по кредитите. Разбира се не трябва да се забравя, че по този начин се прокарва напълно нова практика в бизнеса на финансовите институции. Това става бавно и трудно, но е една кауза, която си заслужава.

Екипът на nadplatih.com благодари на своите клиенти за доверието което са му гласували и иска да има каже, че заедно могат повече!   

“НАДПЛАТИХ.КОМ” е уебсайт управляван от ТЕСДО ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206629393. ТЕСДО ЕООД е дружество занимаващо се с финансиране на съдебни дела и изкупуване на вземания.