„НАДПЛАТИХ.КОМ“ е уебсайт управляван от ТЕСДО ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206629393. ТЕМИС КЕПИТЪЛ ЕООД е дружество занимаващо се с финансиране на съдебни дела.
Екипът на „НАДПЛАТИХ.КОМ“ е специализиран във възстановяване на надплатени суми по бързи кредити.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.