Мъж работи на лаптоп в офис

Да се изпадне в неочаквана нужда от парични средства не е нещо нетипично или срамно. Понякога се налага да се справите с неочакван ремонт на апартамента или автомобила, да направите покупка на уред за дома или да разрешите друг неотложен проблем.

Не винаги обаче имате възможност да кандидатствате за кредит от банка. Първо, защото одобрението в банките е по-тромаво и бавно, а вие се нуждаете от парите в кратък срок. Второ, защото не винаги отговаряте на условията за отпускане на банков кредит.

Тогава на помощ идват експресните заеми. Възможно е да изтеглите бърз кредит без трудов договор, ако не сте назначен на работа в момента, или да се възползвате от възможността да вземете бърз кредит с лоша кредитна история.

В тази статия ще ви запознаем с най-съществените разлики между двата типа кредити – банковите традиционни потребителски кредити и бързите кредити.

Какво е бърз кредит и какво представлява традиционният банков кредит?

И двата типа кредити по смисъла си са заеми, отпуснати от банки или финансови институции, които представляват съвкупност от главница и лихва по нея. Те подлежат на връщане, което е регламентирано от закон, и при неизпълнение на условията, посочени в договора за заем, ползвателите се санкционират.

Бърз кредит

Бързите кредити са заеми, които се отпускат от финансови институции. Техните параметри се характеризират с малки суми за кратки срокове на изплащане. При тях не се изискват множество документи при кандидатстване – достатъчна е само лична карта.

Възможно е и отпускането на бърз кредит без трудов договор, което е удобство за тези, които не са назначени на работа, ползват обезщетение от трудова борса или са в отпуск по майчинство. При тях не се изисква някаква гаранция или обезпечение. Тяхно предимство е, че се отпускат и на хора с лоша кредитна история.

Фирмите за бързи кредити могат да си позволят да поемат подобен риск, тъй като размерът на лихвата е доста по-висок от този на банките и е в състояние да ги обезпечи.

Кандидатстването за кредит става в офис или онлайн, а парите се получават в рамките на работния ден. Бързите кредити са насочени да покрият пазарното търсене на спешно финансиране и покриват добре тези параметри.

Традиционен потребителски кредит

Стандартните кредити се отпускат от банкови институции. При тях процесът по разглеждане на документи, одобрението и отпускането на сумата е доста по-бавен в сравнение с времето, което това отнема във фирмите за бързи кредити. При банките тези документи се разглеждат на няколко нива и това забавя значително процеса.

Съществуват възможности за онлайн кандидатстване за кредит от банка с одобрение до няколко часа и по-олекотени процедури по отношение на изискваните документи. Въпреки това, те все още не могат да достигнат скоростта и бързината на фирмите за бързи кредити.

Прилики между банковите кредити и бързите кредити

И двата вида кредити са инструмент, чрез който се осигуряват финансови средства. Отпускат се само на хора, които отговарят на и покриват предварително заложените изисквания. Изплащат се под формата на вноски, формирани от главница и лихвата по нея.

В случай, че плащането бъде забавено, се налага допълнителна наказателна лихва, предварително упомената в договора за заем. Общото между двата кредита е и факта, че са регулирани от държавата и при отказ от доброволно покриване следват законови последствия.

Разлики между бързите и банковите кредити

Както споменахме по-горе, въпреки сходството в естеството на услугата, двата кредита се различават по много показатели. Това налага и възможността да се използват и двата вида институции (банкова и финансова) при избора на най-подходящо решение. Нуждите обуславят предпочитанията, а предоставените възможности за изтегляне на кредит ги покриват.

Ето и най-съществените различия между бързите и банковите кредити:

Разлика при кандидатстването

Клиентът подписва договор за жилищен кредит с представител на банката.

Съществуват разлики още при самото кандидатстване за кредит. Бързите кредити се славят с изключително олекотена процедура, тъй като не изискват почти никакви документи. В повечето случаи личната карта е напълно достатъчна. Само при някои фирми се изисква копие на трудов договор.

В случаи, когато сумата е в по-голям размер, може да се изиска и съдлъжник по кредита. Наборът от документи при него също е минимален.

Фирмите предлагат различни начини на кандидатстване, но основно това се извършва в офис или онлайн. Попълват се формуляри, прави се копие на личната карта и се изчаква от няколко минути до няколко часа за становище. Възможно е кандидатстване за бърз кредит без трудов договор.

При повечето банки е задължително да се посети клон на институцията и кандидатстването да се извърши на място. При кандидатстване в банка се изисква предоставяне на лична карта, трудов договор, непрекъснат здравноосигурителен статус, както и чиста кредитна история. При изискване на съдлъжник или поръчител процедурата се забавя още повече, тъй като от свързаното лице се изискват почти същия набор от документи.

Разлика при одобрението

При финансовите институции обикновено се допуска бърз кредит с лоша кредитна история. Това означава, че справката от Централен кредитен регистър, която се прави задължително преди одобрение за кредит и дава възможност за проследяване на кредитната история до 5 години назад, може да не бъде перфектна. Това е риск, който поемат само фирмите за бързи кредити, тъй като тяхната лихва е по-висока от тази на банките и по този начин компенсират при евентуални недобросъвестни потребители.

Банките също извършват проверки в ЦКР при кандидатстване за кредит. Но при тях не се допуска наличие на лошо обслужвани кредити в минали периоди или наличие на голям брой настоящи кредити. Изисква се и постоянен трудов договор, което означава, че той трябва да е сключен преди повече от 6 месеца. Би могло да се наложи и попълване на формуляри, касаещи други членове на семейството. Това допълнително удължава времето за одобрение и отнема по-дълъг период за финално становище.

Какви суми могат да бъдат изтеглени от банка и фирма за бързи кредити

Фирмите за бързи кредити се отличават с два основни типа кредити. Първият вид е кредит до заплата. При него сумите са до около 800 лв., тъй като е предвидено да запълват малки финансови дупки преди месечната заплата. При кредитите, изискващи месечни вноски, сумите са с горна граница до 3300 лв.

При банковите кредити отпусканата сума е със значително по-висока горна граница, като при някои банки тя достига до 100 000 лв.

Срок на изплащане

При бързите кредити е характерно, че се отпускат много бързо и срокът на изплащане е кратък. Това означава, че се допуска изплащане от един-два месеца до максимум 2 години.

При банковите заеми сроковете за изплащане са много по-дълги, тъй като и отпуснатите суми са значително по-големи. При някои банки този период може да надвиши 10 години.

Размер на лихвите

Счетоводител използва калкулатор.

Естеството на бързите кредити налага и техните по-високи лихви. Като високорискови кредити, при тях се допуска олихвяване в максимално допустим размер. Въпреки това законът е предвидил таван на лихвите, което ограничава злоупотреба, насочена към клиентите от недобросъвестни фирми.

При банките лихвените проценти по потребителските кредити са в много по-малки проценти в сравнение с бързите кредити.

Още за лихвите и реалната цена на кредитите може да прочетете тук.

За кого са подходящи бързите кредити

Бързите кредити са подходящи за покриване на неотложни нужди, тъй като те са с висока лихва и се изплащат в кратки срокове. Бързото им одобрение и усвояване също е предпоставка за покриване на спешни финансови потребности. Удобството при кандидатстване ги прави подходящи и за по-отдалечени населени места, където банкови клонове не са налични.

Ако искате да ви бъде отпуснат банков заем, ще е необходимо в рамките на няколко дни или седмица да посещавате банката, която сте избрали. Онлайн кандидатстването е много по-удобно в подобни случаи.

За кого не са подходящи бързите кредити

Честа грешка при покриване на съществуващ вече кредит е потребителите да се насочват към тегленето на бърз кредит за погасяването му. Това е много неправилен подход, тъй като рискът от попадане в спирала от кредити е прекалено голям. В случаи, когато се нуждаете от покриване на други задължения, е най-удачно да се насочите към банков кредит с по-ниска лихва, което ще ви извади от ситуацията. 

Покупка на скъпа вещ с финансиране от бърз кредит също не е удачен вариант, тъй като неминуемо ще утежни месечния ви бюджет заради високата вноска и краткия срок на изплащане. 
Nadplatih.com ще ви съдейства при всякакви възникнали ситуации, свързани с кредити от банки или финансови институции. Четете още полезна информация в блога на nadplatih.com