Достъп до профил имат само потребителите, сключили договор с НАДПЛАТИХ.КОМ за възстановяване на надплатени суми по бързи кредити.