Тук може да разберете как да извършите СПРАВКА относно актуалното състояние на процедурата по връщане на надплатените суми по сключените между Вас и НАДПЛАТИХ.КОМ договори.

Всеки клиент на НАДПЛАТИХ.КОМ разполага със свой Профил в нашата платформа. Профилът се създава автоматично след сключване на договор с нас.

Профилът съдържа актуална информация за процедурата по връщане на надплатените суми и по -конкретно за заведените дела, за тяхното състояние и за размера на пресъдените суми (по влезлите в сила решения).

Още при създаване на Профила, до имейла за контакт на клиента (т.е. имейла посочен в договора!) е изпратен линк за активиране. Писмото е изпратено от следния адрес:  info@nadplatih.com.

За да активирате своя Профил, трябва да натиснете бутон “Активирайте Вашия профил” съдържащ се в писмото за активиране и който, ще ви позволи да създадете своя парола. Моля, пазете и не споделяйте своята парола с никого!

В случай че не откривате писмото в папка “Кутия”/ “Получени”/ “Inbox”, моля потърсете в папка “Spam” или “Кошче”/ “Trash”. В случай че отново не откриете писмото, моля да се вържете с нас, за да Ви изпратим ново.

След активиране на Профила, клиентът може да влезе и да открие актуална информация за всички свои активни вземания ( т.е. вземания, по които се извършват действия по събиране) или които са събрани.

Влизането в Профила става чрез натискане на бутон “Вход в профила” намиращ се в горния десен ъгъл на сайта https://nadplatih.com


След което, въведете  Вашия имейл за контакт (т.е. имейла посочен в договора!) в поле “Username или E-mail” и вашата парола, в поле “Парола”.

В случай че сте забравили своята парола, може да натиснете бутон “Forgot your password?” (под синия бутон “Влез в профила си”), който ще ви позволи да въведете своя имейл и където, ще получите писмо с линк за въвеждане на нова парола. Повече за смяна на паролата научете тук.

Освен вашите данни, Профилът съдържа актуална информация относно процедурата по връщане на надплатените суми.
Тъй като връщането става по съдебен път, Профилът съдържа данни за делата. По -долу може да видите изглед от Профила в частта относно вземанията:

За всяко вземане, в Профилът е посочено неговата:

“Дружество” – това е дружеството длъжник, срещу което се води процедурата.

“Фаза” – която може да бъде “Съдебна” за делата, които са в съда, “Изпълнителна” за делата, които са при съдебен изпълнител или “Изплатени” – за приключилите дела, по които сумите са събрани и изплатени;

“Начало на процедурите” и “Начало на фазата” – това е датата, на която процедурата по събиране на съответното вземане е започнала, респективно, на която съответната фаза е започнала.

“Очаквана продължителност на фазата” – това е очакваната продължителност на съответната фаза. Моля обърнете внимание, че действителната продължителност на съответната фаза зависи от различни обстоятелства и може да се различава съществено от нашите очаквания. Най- продължителна разбираемо е съдебната фаза. Обикновено съдебните дела се провеждат на две инстанции, като срокът за тяхното приключване е около 24 (двадесет и четири) месеца. За съжаление при някои дела, този срок може да се удължи. (Например много от делата, които НАДПЛАТИХ.КОМ заведе през 2020г. бяха многократно връщани от съда за уточнения, включително бяха връщани и самите искови молби т.е. делата бяха прекратявани и обжалвани, което доведе до голямо забавяне в процедурите).

Повече за продължителността на съдебните процедури може да откриете тук.

“Описание на фазата” – тук може да бъдат посочени бележки и пояснения относно фазата, като например номера на съдебното или изпълнителното дело, респективно съда или съдебния изпълнител, пред който се води то (при по- старите процедури подобно описание липсва).

“Дължима сума” – това е сумата, която дружеството за бързи кредити ви дължи. Тя се определя с влязлото в сила съдебно решение и ще бъде посочена в Профила едва след неговото постановяване. Причината, сумата да не бъде посочвана на по- ранен етап е, че вземането се събира по съдебен път (а не доброволно) и единствено влязлото в сила решение, може да определи нейния размер. От друга страна, немалко са случаите при които решението на първа и на втора инстанция се различава. За да не се създават грешни очаквания, сумите се обявят на края на съдебната фаза.

В случай че имате проблеми с ползването на вашия Профил, моля да ни пишете на имейл info@nadplath.com

В случай че информацията във вашия Профил не е променяна продължителен период от време, причината за това най-вероятно е забавяне в съдебните процедури. Повече за продължителността на съдебните процедури и възможните причини за тяхното забавяне, може да откриете тук.

НАДПЛАТИХ.КОМ изрично ЩЕ ВИ УВЕДОМИ за приключилата процеудура по събиране на надплатените суми!