Как да направя справка по възложени вземания?

На всеки клиент на НАДПЛАТИХ.КОМ се създава онлайн профил, достъпен чрез бутон “Вход в профила”, находящ се в горния десен ъгъл на уебсайта. В профила се съдържат актуални данни за движението по цедираните вземания. Във всеки случай, при събиране на дължимата сума, член на екипа ни, ще се свърже с Read more…

Какви са моите задължения?

След сключване на Договора, клиентът няма задължение да се ангажира с процедурата по възстановяване на надплатените суми, нито да комуникира или да се явява на срещи с дружеството за бързи кредити. Всичко това се извършва изцяло от “НАДПЛАТИХ.КОМ”.Ваше задължение е обаче, по време на процедурата, да не теглите нови кредити Read more…

Какво е вашето възнаграждение?

Клиентът дължи на „НАДПЛАТИХ.КОМ” възнаграждение в размер на % от възстановената сума. Възнаграждението се дължи ЕДИНСТВЕНО при възстановяване на сумата. Друго възнаграждение, такси или разноски не се дължат, включително в случай, че сумата не е възстановена.Стандартното възнаграждение е в размер на 35% от възстановената сума. В случай, че не разполагате Read more…

Трябва ли да предоставя документи по кредитите?

Не е необходимо да предоставяте документи по кредитите, но е силно препоръчително!За да определи основанието и размера на надплатените суми, “НАДПЛАТИХ.КОМ” се нуждае от документи свързани с кредита, като основните са: Договор за кредит, Погасителен план, платежни документи за направени вноски.Лесният и евтин начин за снабдаване с тях е предоставянето Read more…

Какво трябва да направя за да стартирам процедурата?

За да започне “НАДПЛАТИХ.КОМ” процедура по възстановяване е необходимо да бъде сключен Договор. Също така трябва да бъдат подписани съответните пълномощни, с които упълномощавате “НАДПЛАТИХ.КОМ” да Ви представлява пред дружеството за бързи кредити, а при необходимост да проведе процедурата по съдебно установяване на надплатената сума и нейното възстановяване.

Колко време отнема процедурата по възстановяване?

Периодът за преминаване през процедурата варира в зависимост от нейните фази. Обикновено преговорите протичат в рамките на до 2 месеца. В случай, че е необходимо установяване на надплатените суми по съдебен ред, процедурата може да се удължи с около 6 месеца.

Кой ще заплати разходите за процедурата за възстановяване?

“НАДПЛАТИХ.КОМ” заплаща всички разходи по провеждане на процедурата. Подобни разходи включват преглед и издирване на документи по кредитите, определяне на основанието и размера на надплатените суми, водене на преговори, подготовка на документи и други. В случай, че преговорите не доведат до положителен резултат или резултатът е незадоволителен, “НАДПЛАТИХ.КОМ” ще заплати Read more…

Какво представлява процедурата по възстановяване на надплатени суми?

Процедурата включва водене на преговори и сключване на споразумение с дружеството за бързи кредити, с цел възстановяване на надплатената сума. Преди преговорите да започнат, “НАДПЛАТИХ.КОМ” ще установи основанието и размера на надплатените суми.В случай, че преговоритие не доведат до положителен резултат или резултатът е незадоволителен, процедурата включва установяване на размера Read more…

Какво означава да съм надплатил суми по кредита?

Надплатена (или надвнесена) сума по кредит, е сума, която е платена без да се дължи. Внасянето на повече от дължимото може да стане погрешка, но обикновено клиентите надвнасят в следствие на незаконосъобразни практики на дружествата за бързи кредити. Най- често срещаните незаконни практики, които дружествата за бързи кредити прилагат са Read more…

Колко струва услугата на НАДПЛАТИХ.КОМ?

Не заплащате нищо, докато не съберем надплатената сума от фирмата за бързи кредити. Всички разноски по събирането, включително и такива по водене на дело (като държавни такси, адвокатски хонорари, пътни разходи) са за сметка на НАДПЛАТИХ.КОМ. 

Трябва ли да се срещам с представители на фирмата за бързи кредити или да се явявам на дело?

Не, след като сключите договор с нас и ни предоставите необходимите пълномощни, ние поемаме изцяло процедурата по събиране на надплатеното и от вас не се изисква каквито и да е други действия.

Какво трябва да направя за да получа обратно надплатената сума?

От вас не се изискват почти никакви усилия. Единственото трябва да попълните Формата за запитване или да се обадите на нашия телефон 0889 73 55 76. В случай, че сте надплатили на фирмата за бързи кредити се сключва типов договор с нас. Така вие ни преотстъпвате изцяло дейността по събиране Read more…