“НАДПЛАТИХ.КОМ” заплаща всички разходи по провеждане на процедурата. Подобни разходи включват преглед и издирване на документи по кредитите, определяне на основанието и размера на надплатените суми, водене на преговори, подготовка на документи и други.
В случай, че преговорите не доведат до положителен резултат или резултатът е незадоволителен, “НАДПЛАТИХ.КОМ” ще заплати разходите за провеждане на съдебна процедурата по установяване на размера на надплатените суми по съдебен път и ако е наложително, събирането й по процесуален ред. Такива разходи са държавни такси, адвокатски хонорари, разноски за вещи лица и други.
ВАЖНО* – клиентът НЕ възстановява разходите на “НАДПЛАТИХ.КОМ”, включително ако надплатената сума не бъде възстановена!

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.