Клиентът дължи на „НАДПЛАТИХ.КОМ” възнаграждение в размер на % от възстановената сума. Възнаграждението се дължи ЕДИНСТВЕНО при възстановяване на сумата. Друго възнаграждение, такси или разноски не се дължат, включително в случай, че сумата не е възстановена.
Стандартното възнаграждение е в размер на 35% от възстановената сума. В случай, че не разполагате с пълен набор от документи за кредита обаче, възнаграждението е в размер на 45% от възстановената сума. Причината за увеличения размер са допълнително време и разходи по събиране на документите.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.