Не, след като сключите договор с нас и ни предоставите необходимите пълномощни, ние поемаме изцяло процедурата по събиране на надплатеното и от вас не се изисква каквито и да е други действия.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.