Процедурата включва водене на преговори и сключване на споразумение с дружеството за бързи кредити, с цел възстановяване на надплатената сума. Преди преговорите да започнат, “НАДПЛАТИХ.КОМ” ще установи основанието и размера на надплатените суми.
В случай, че преговоритие не доведат до положителен резултат или резултатът е незадоволителен, процедурата включва установяване на размера на надплатената сума по съдебен път и ако е наложително, събирането й по процесуален ред.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.