Възстановените суми се изплащат по избран от клиента начин измежду: превод по посочена от банкова сметка или чрез EasyPay.
Парите се превеждат веднага след тяхното изплащане от дружеството за бързи кредити.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.