За да започне “НАДПЛАТИХ.КОМ” процедура по възстановяване е необходимо да бъде сключен Договор. Също така трябва да бъдат подписани съответните пълномощни, с които упълномощавате “НАДПЛАТИХ.КОМ” да Ви представлява пред дружеството за бързи кредити, а при необходимост да проведе процедурата по съдебно установяване на надплатената сума и нейното възстановяване.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.