След сключване на Договора, клиентът няма задължение да се ангажира с процедурата по възстановяване на надплатените суми, нито да комуникира или да се явява на срещи с дружеството за бързи кредити. Всичко това се извършва изцяло от “НАДПЛАТИХ.КОМ”.
Ваше задължение е обаче, по време на процедурата, да не теглите нови кредити от дружеството за бързи кредити, от което възстановяваме надплатената сума!
Не е проблем, ако по време на сключване на Договора с “НАДПЛАТИХ.КОМ” имате сключен договор, който е активен. Просто не трябва да теглите нов кредит. Препоръчваме Ви също така, да изпълнявате задълженията си по активния кредит, независимо от провеждане на процедурата.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.