Периодът за преминаване през процедурата варира в зависимост от нейните фази. Обикновено преговорите протичат в рамките на до 2 месеца. В случай, че е необходимо установяване на надплатените суми по съдебен ред, процедурата може да се удължи с около 6 месеца.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.