Благодарим Ви за отправеното запитване!

НАДПЛАТИХ.КОМ сключва договори за събиране на надплатени суми на кампаниен принцип – в определени периоди в годината и до запълване на капацитета на обработваните кредити.
След приключване на кампанията по сключване на договорите, започваме процедурата по събиране на вземанията и свързаната с това подготовка на документи и водене на дела.
При приключване на делата и събиране на надплатените суми се освобождава капацитет за обработване на нови кредити и стартираме нова кампания.

В момента капацитетът на НАДПЛАТИХ.КОМ е запълнен!
Ще се свържем с Вас на предоставения телефонен номер и/или имейл, при започване на СЛЕДВАЩА КАМПАНИЯ.

Междувременно Ви препоръчваме,  да запазите всички налични документи по кредитите (договори, анекси, приложения, платежни и други – включително и в електронен вариант), както и да се снабдите с тези, с които не разполагате. Документите могат да бъдат изискани от дружествата за бързи кредити, “свалени” от потребителските Ви профили или намерени в изпратените до Вас имейли.