Изтеглили сте бърз кредит и желаете да разберете дали са Ви начислени незаконни лихви, неустойки, такси и комисионни?

Ето как бързо и лесно може да проверите имате ли надвнесени кредити :

Посетете нашата интернет страницата nadplatih.com

Намерете бутон „Проверка за надплатени кредити“, който се намира вдясно на основното меню на уебсайта и го натиснете.

След натискане на бутона, браузерът, ще отвори интернет страница, която съдържа специално разработена форма с въпроси.

Формата съдържа специално изработен алгоритъм за проверка на надвнесени суми по кредити. Попълването става за минути, без да е нужно да посочвате номера на договори и размер на главници, лихви и вноски. Проверката се извършва на момента и е напълно безплатна.

Изберете ползваното от вас дружество за бързи кредити от падащото меню. След това отговорете и на останалите въпроси във формата: Колко кредита сте изтеглили от избраното дружеството за бързи кредити през последните 5 години?;   Имате ли активен т.е. непогасен кредит към кредитора, към датата на попълване на формата?;  Ако отговорът на този въпрос е положителен, трябва да предоставите информация дали успявате да погасявате редовно своите вноски по активния кредит; Последният въпрос е свързан с воденето на дела срещу вас от дружеството за бързи кредити, във връзка с неизплатени  вноски.

В случай, че желаете да проверите за надплатени суми към повече от едно дружество за бързи кредити,  може да добавите едновременно до пет с бутона „ДОБАВЕТЕ ДРУГ КРЕДИТОР ЗА ПРОВЕРКА“.

След като попълните данните за кредитите, попълнете и частта с вашите данни за контакт.

С това попълването на формата за проверка на надплатени кредити е завършено и може да натиснете бутона “Изпращане

Необходимо е да изчакате само секунди, за да може вграденият във формата алгоритъм да установи на база предоставените данни, начислени ли са по ползваните от вас кредити незаконни лихви, такси и комисионни и имате ли надплатени суми.

Връщане на надвнесените по кредитите пари

В случай, че алгоритъмът установи наличието на надвнесени суми по кредта, може да заявите тяхното връщане чрез продължаване на процеса по попълване на формата.

За повече подробности и за да научите как може да си възстановите надплатените суми посетете нашия уебсайт nadplatih.com или да прочетете нашата статия “Как да си върна пари от бързи кредити?”.