Изтеглили сте бърз заем от София Комерс, но забелязвате, че лихвите стават все по-големи и по-големи? Заплашва ви принудително изпълнение и запор на заплатата от частен съдебен изпълнител, понеже не можете да погасявате? Това е сериозен финансов проблем, който не бива да бъде подценяван.

Помощ при проблем със заема от София Комерс ще получите от НАДПЛАТИХ.КОМ. Ето какво можем да направим за вас:

  • Връщане на надплатените лихви по кредита;
  • Преговори с кредитора за възстановяване на сумите;
  • Завеждане на дела при необходимост.

Незабавно се свържете с нашите консултанти, ако лихвите по кредита ви са нереално високи. Чрез наша помощ ще избегнете влошаване на ситуацията. Платформата на НАДПЛАТИХ.КОМ е специално създадена да помага на потребители, чийто кредит от София Комерс се е превърнал в проблемен заради неправомерно завишените от кредитора лихви.

Помощ при надплатени лихви към кредит от София Комерс

Доверете се на НАДПЛАТИХ.КОМ, когато имате проблеми с лихвите по бързия заем от София Комерс. Ние разполагаме с екип от кредитни експерти и консултанти с дългогодишен опит в сферата. Ще ви окажем компетентна помощ и съдействие за възстановяване на неправомерно начислени и платени от вас лихви. Чрез анализ и оценка кредитните ни експерти изчисляват колко точно са те и могат да заведат дори дело, за да бъдат възстановени всички надплатени лихви. НАДПЛАТИХ.КОМ е вашият съюзник, ако искате да попълните бюджета си, но нямате възможност да търсите правата си. Ние ще ви помогнем да възстановите всички пари, които сте изплатили към кредитното дружество под формата на лихви.  НАДПЛАТИХ.КОМ няма да ви вземе никаква такса в случай на неуспех.

Как работи услугата

След като заявите своето желание и ни потърсите, нашите кредитни консултанти поемат цялата работа и отговорност. Те извършват проверка на лихвите по кредита от София Комерс дали всички те са законни. Ако бъдат установени цифри над законно допустимите, в такъв случай водим преговори с кредитното дружество София Комерс. Прехвърляте ни цялата отговорност по кредита, като вие не вземате никакво отношение повече. Можем да заведем дело, ако е необходимо. Ние поемаме всички разноски по него на наш риск и за наша сметка. В случай на успех от наша страна вие дължите на НАДПЛАТИХ.КОМ само предварително договорен процент от общата възстановена сума. Ако не успеем да ви възстановим надплатените лихви, не ни дължите нищо. Така решавате въпроса с проблемните лихви към заема от София Комерс.

Защо да изберете НАДПЛАТИХ.КОМ за възстановяване на надплатени лихви към заем от София Комерс

Възстановяването на надплатени лихви по кредит от София Комерс е иновативна услуга, която ви помага да попълните бюджета си, но и да потърсите правата си без да ви се налага да поемате цялата отговорност за това. НАДПЛАТИХ.КОМ ви предлага възможност да си върнете надплатените суми от лихви по кредит от София Комерс. Няма нужда да търсите адвокат и да плащате предврително всички адвокатски хонорари и държавни такси за завеждане на дело срещу София Комерс, когато имате алтернатива – НАДПЛАТИХ.КОМ.

РЕШЕТЕ ПРОБЛЕМА С ЕДИН КЛИК