Теглили сте бърз кредит?

Знаете ли, че имате право да си възстановите надплатените суми по изплатените от вас бързи кредити?

Какво означава надплатени суми по кредити?

Много често, дружествата за бързи кредити използват незаконосъобразни практики, като начисляват лихви, неустойки, такси или възнаграждения над допустимия от закона годишен процент на разходите (ГПР).

Максималният размер на ГПР -то по потребителски кредити (каквито са и т.нар. „бързи кредити”) е 50%. ГПР -то включва в себе си както лихвите, така и всички други разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на посредниците за сключване на договора. 

Това означава, че всички годишни разходи по кредита над допустимите 50% ГПР са незаконни.

Въпреки това фирмите за бързи кредити включват клаузи за дължими суми над допустимите в своите общи условия или в индивидуалните договори и погасителни планове. Клиентите не желаят да нарушават своите договори и ги заплащат.

Какво става с надплатените суми по кредитите?

Независимо, че са посочени в общите условия или в договорите, начислените над законовия максимум суми не се дължат.

При това положение, всеки който е заплатил своя кредит и има надплатени суми има право да ги получи обратно от дружествата за бърз кредит.

Какъв е размерът на надплатените суми?

Обикновено размерът на надплатените суми по един бърз кредит са между 50% и 100% от размера на изтеглената главница.

Примерен кредит: При изтеглен кредит от 1 000лв. със срок на погасяване от 12 месеца и при посочен годишен процент на разходите (ГПР) от 49.99%, заемателят трябва да заплати месечна вноска от 103лв. или 1 236лв. общо. Въпреки това, с начислените допълнителни такси, кредиторът получава общо 1 692лв. Това прави 456лв. над законодопустима сума или 46% от размера на предоставената главница.

За какъв период от време може да се иска връщане на надплатените по кредитите суми?

Допустимия от закона срок е до 5 (пет) календарни години назад, считано от датата на заявяване на искането. Това на практика означава, че всички надплатените суми по кредити теглени след средата на 2015г. могат да бъдат възстановени.

В заключение може да кажем, че всяко лице, което през последните пет години е теглило бърз кредит и е погасило своите задължения по него, потенциално може да има да получава обратно пари от дружествата за бърз кредит.

Как мога да проверя за надплатени кредити?

Как да проверите за надвнесени суми по вашия кредит? Заплащате ли незаконни лихви, такси и неустойки на фирмите за бързи кредити?

Екипът на nadplatih.com създаде специален алгоритъм, който ще направи моментална проверка за надплатени пари. Необходимо е единствено да посетите нашия уебсайт и да попълните специално създадената форма с въпроси на страница “Проверка за надплатени кредити” . Попълването става за минути, а проверката се извършва на момента и е напълно безплатна. По- подробна информация може да намерите в статията “Как да проверя за надвнесени кредити?” .

Как да си върна надвнесените кредити?

Ако и Вие сте надплатили своя кредит, екипът на nadplatih.com може да Ви съдейства, катоВи върне надвнесените суми. По- подробна информация може да намерите в нашата статия “Как да си върна пари от бързи кредити?” .

За повече подробности посетете нашия уебсайт nadplatih.com