НАДПЛТИХ.КОМ ще осъществи пълна процедурата по възстановяване на надвнесени суми – от определяне на техния размер до връщането им, без да е необходимо лично да се ангажирате по какъвто и да е начин.

Първата стъпка е определяне на наличието на надплатени суми. Проверката се извършва в нашия уебсайт, чрез специален алгоритъм, който в рамките на секунди, ще определи дали има надвнесени суми.

В случай, че отговорът е положителен трябва да се сключи договор за възлагане на възстановяването. След сключване на договора, ние ще водим преговори за доброволно връщане на дължимите суми, а при необходимост, ще заведем дело. Всички разходи по водене на преговорите и делото са ИЗЦЯЛО ЗА НАША СМЕТКА!

След приключване на процедурата, възстановените суми ще бъдат преведени по посчена от вас банкова сметка или чрез EasyPay.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.