За да бъде изчислен точният размер на надвнесената по бърз кредит сума, трябва да се направи калкулация въз основа на данни от договора за кредит, погасителния план към него и информация за изплатените вноски.
Преди да бъде извършено това изчисление, може да се направи приблизителна оценка на надплатените суми, като обикновено техният размер варира между 50% и 100% от главницата по кредита т.е. ако главницата по тегления кредит е 1 000лв., размерът на надвнесената сума е между 500лв. и 1 000 лв. Процентът варира в зависимост от условията на дружеството – кредитор, както и срока за изплащане.
Ето и един конкретен случай: При изтеглен кредит от 1 000лв. със срок на погасяване от 12 месеца и при посочен годишен процент на разходите (ГПР) от 49.99%, заемателят трябва да заплати месечна вноска от 103лв. или 1 236лв. общо. Въпреки това, с начислените допълнителни такси,  кредиторът получава общо 1 692лв. или 456лв. над законодопустима сума.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.