Всяко лице, което през последните 5 години е теглило бърз кредит и го е изплатило, има право да получи обратно надплатените от него суми.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.