Независимо, че определена сума е посочена в договора или в погасителния план, вие можете да я претендирате обратно, в случай, че същата е събрана незаконосъобразно. Това е така, тъй като клаузите на договора не пораждат действие, когато противоречат на закона.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.