Различните фирми за бързи кредити използват различни начини на формиране на дължимите суми. Също така техните Общи условия варират във времето. Поради това е трудно да се каже колко от фирмите за бързи кредити използват незаконосъобразни практики през цялото време, временно или изобщо не ползват ползват.  Най-добрият подход е всеки кредит да се провери отделно.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.