Когато имате неочаквана и спешна нужда от пари, вие виждате като възможност решението да изтеглите бърз заем. Ако сте се спрели на Microcredit, важно е да потърсите мнения за кредитната компания, за да прецените дали техните условия отговарят на вашите очаквания. Направете проучване какви са отзивите от потребители на техните услуги и дали са доволни от условията на кредитиране. Сравнете ги с това, което предлагат другите финансови институции и проучете различните възможности. Възможно е дори да потърсите насоки от кредитен експерт, за да формирате правилно мнението си за Микрокредит.

Информация за Microcredit

Microcredit предлага бързи кредити, без поръчител, с бързо и лесно одобрение до минути. От 2015 година насам дружеството започва предлагането на кредити за малки и средни предприятия. През 2012 година, когато Кредибул прекратява своята дейност, се създава фирма „Микро Кредит“ АД, която реално е наследник на бизнеса. Тя е вписана в Регистъра на финансовите институции на Българска Народна Банко по чл. 3а от ЗКИ под № BGR00279, съгласно Заповед БНБ-76513/14.08.2015 г. Микро Кредит е член на Българската асоциация за потребителско кредитиране. През 2019 г. компанията стартира предлагането на нов кредитен продукт Microcredit, който обединява предлагани преди това кредити, но новият Microcredit е с по-гъвкави условия.

Отзиви и мнения за бърз кредит от Microcredit

В онлайн пространството, форуми, блогове, facebook страници, има редица мнения за Microcredit. Те са както положителни, така и отрицателни, тъй като опитът на всеки потребител с компанията е строго индивидуален и затова той може да остане с различни впечатления. Всички тези мнения за Microcredit могат да ви послужат, но не трябва напълно да им се доверявате при направата на преценката дали да изтеглите кредит. Може да прочетете и разберете нагласите на различните хора, но това не означава, че същото ще е релевантно и във вашия случай. 

Как ще намалим лихвите и таксите на Microcredit

Освен с експертното си мнение, НАДПЛАТИХ.КОМ ще ви окаже помощ с надплатени лихви и такси по кредита, ако вече имате такъв. При нас работят кредитни експерти, които ще анализират условията, при които сте сключили договора за заем, и ще проверят дали на са ви били начислени допълнителни лихви неправомерно. Ако установим, че това е така, ние ще ви съдействаме да си върнете обратно надплатените суми. Нужно е само да ни представите цялата необходима информация относно кредита и ние ще свършим всичко останало вместо вас.

Да изтегля ли кредит от Microcredit

Всяка кредитна компания предлага свои оферти и промоционални условия. Microcredit не прави изключение от тях, но мнението ни е, че промоциите не бива да ви подвеждат. За да решите дали да изтеглите заем от Микрокредит, трябва внимателно да се запознаете с условията на договора и погасителния план. Ако отправите запитване към нас, ще обсъдим заедно всички въпроси за получаване на кредит и доколко те са изгодни за Вас.