Когато се нуждаете спешно от малка или по-голяма сума пари, но няма кой да ви услужи, отивате в банката. Изискванията за отпускане на средства обаче са строги. Ето защо вземате заем от фирмите за бързи кредити като Cash Credit. Независимо дали все още изплащате кредита си, или вече сте го изплатили, вероятността да имате надплатени лихви е много голяма. В някои случаи надвнесените суми по изплатените кредити могат да достигнат размер от хиляди левове. Знаете ли, че можете да си възстановите тези пари по законен начин? НАДПЛАТИХ.КОМ ще ви помогне с:

  • Безплатна консултация;
  • Възстановяване на незаконно начислени лихви, такси и неустойки по кредита;
  • Прозрачност на процедурите при нас;
  • Заплащате само в случай на успех от наша страна. 

Потърсете ни онлайн, на адрес, по телефон, или по имейл. Начините за връзка с нас ще откриете в раздел “Контакти”. Представителите ни ще се свържат с вас, за да ви запознаят с услугата ни и как тя ще ви помогне да си върнете начислените суми от неправомерно надплатени лихви, неустойки и такси към кредита от Cash Credit.

Помощ при проблемен кредит от Cash Credit

НАДПЛАТИХ.КОМ предлага на бивши или настоящи платци услуга, която е предназначена да им помага с кредита от Cash Credit и всякакви други подобни кредитори у нас. Тя е създадена за онези, които се съмняват, че имат надплатени лихви към своите бързи заеми. Тези кредити обикновено имат изключително високи лихви, такси и неустойки, които най-често са неправомерно надвзети от Cash Credit или друга кредиторна фирма. Надвнесените суми по ползваните кредити често са в изключително висок размер.

Услугата може да се ползва дори и когато клиентът е бил осъден от фирмата за бързи кредити или срещу него е било образувано изпълнително дело, имал е наложен запор на заплата или запор на банкова сметка. В този случай е необходимо обаче дължимото по изпълнителното дело да е погасено.

Как работи услугата

За да се възползвате от услугата ни, всичко започва с подаване на заявление, след което случаят ви се поема изцяло от нас, НАДПЛАТИХ.КОМ. Надплатените лихви към заема от Cash Credit, които имате, се разглеждат от един от нашите консултанти. Той проверява договорните условия и установява всички ненужно начислени лихви и такси.

В случай че имате надплатени суми, ги прехвърляте на НАДПЛАТИХ.КОМ, за да може ние от наше име, на наш риск и за наша сметка да ги съберем. По този начин вие няма никакви отношения с фирмата за бързи кредити, а единствено с платформата. 

След това нашият кредитен специалист започва преговори с кредитора, за да възстанови надплатените от вас суми. Ако  възвръщането на надплатените такси не може да се случи чрез преговори, можем дори да заведем дело срещу Cash Credit.  НАДПЛАТИХ.КОМ води делото от свое име и вие като клиент не сте страна по него – няма нужда да наемате адвокат, да заплащате адвокатски хонорар, държавни  такси и други разходи по делото. Едва след събиране на надвнесените суми от фирмата за бързи кредити ние ви изплащаме дължимото след удръжка на процент от сумата, за който предварително сме се договорили.

Защо да изберете НАДПЛАТИХ.КОМ за възстановяване надплатените лихви към заем от Cash Credit

Сами вероятно няма да се справите с възстановяването на надплатените суми към бързия заем от Cash Credit. Ето защо НАДПЛАТИХ.КОМ  е вашата алтернатива за справяне с възникналия проблем от начислени неправомерно суми по време на погасяване задълженията си към Cash Credit. Ние нямаме скрити условия, изписани с дребен шрифт. Цялата услуга е напълно прозрачна и ви гарантираме, че докато не ви възстановим надплатените от вас лихви, няма да имате никакъв финансов ангажимент към нас. Не ни плащате нищо за услугата, докато не постигнем успех, а дължимото е предварително уговорено с вас. В зависимост от размера на възстановената сума, удържаме само справедлив процент от нея, който е упоменат в подписания между нас и вас договор, а събраната сума се изплаща на посочена от вас банкова сметка.

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ТУК